Activiteiten

Dit is wat wij doen om de sector internationaal sterker te maken:

  • 20080613-G231.JPGCentraal aanspreekpunt voor internationaal zakendoen: tuinbouwgerelateerde aanvragen vanuit de overheid, ambassades en buitenlandse partijen komen bij ons binnen en worden door ons samen met de aangesloten bedrijven en brancheorganisaties opgepakt.
  • Handelsmissies: wij bepalen mede waar bewindslieden naartoe reizen, zorgen voor een maximale profilering van de tuinbouwsector en geven follow up aan gelegde contacten.
  • Inkomende delegaties: wij functioneren als centraal ‘loket’  en bevorderen proactief dat er uit belangrijke landen missies hier naartoe komen.
  • Beurzen: wij bepalen welke beurzen van strategisch belang zijn en ondersteuning krijgen vanuit de overheid. Op deze beurzen zorgen wij voor Holland Branding van de tuinbouwsector.
  • Bijeenkomsten: wij organiseren samen met de de aangesloten bedrijven en brancheorganisaties landentafels en bijeenkomsten op specifieke thema´s.
  • Marktinformatie: wij informeren over concrete marktkansen.

 

Klik hier voor een overzicht van actuele activiteiten. 

 

 

Een voorbeeld van een van onze activiteiten is de sessie over “Betalingsverkeer Iran” die volgde op de handelsmissie onder leiding van Minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Loek Hermans van de Topsector T&U, tevens delegatieleider van de missie, blikte samen met de 25 deelnemers en leden terug op de behaalde resultaten en Yvonne Willemsen van de Nederlandse Vereniging van Banken ging dieper in op de situatie rond het betalingsverkeer.

Tot voor kort was Iran een belangrijk handelsland voor Nederland maar de VN-veiligheidsraad en de Europese Unie legden Iran sinds 2010 sancties op omdat het land bleef vasthouden aan zijn nucleaire programma. Anno 2016 zijn de meeste sancties opgeschort, maar nog niet opgeheven. Het grootste probleem bestaat uit het verbod van de US-overheid op het doen van zaken met partijen waar de revolutionaire garde bij betrokken is. Tevens mag niet meer dan 10% van de aanneemsom uit US onderdelen bestaan. Dit geeft zoveel onzekerheid dat de Nederlandse banken geen betalingsverkeer kunnen faciliteren.

 

Welke relevante thema's voor de internationalisering van de tuinbouwsector ziet u graag terugkomen? Of heeft u specifieke wensen t.a.v. onze dienstverlening? Wij horen het graag van u!